تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1374 
الهیات-قران و حدیث 
دانشگاه تهران 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00